Βρέθηκαν 58 ενότητες

8η ενότητα - Άνοιξη - θηλυκά σε -α / -η και ουδέτερα σε -ο / -ι
Α Δημοτικού

8η ενότητα - Άνοιξη - θηλυκά σε -α / -η και ουδέτερα σε -ο / -ι

Γλώσσα
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Μέσα από το πολύ πλούσιο διδακτικό μας υλικό όλοι οι μαθητές θα κατακτήσουν τους διδακτικούς στόχους, οι οποίοι σε αυτήν την ενότητα της Γλώσσας της Α Δημοτικού είναι τα ουσιαστικά θηλυκού γένους που λήγουν σε -α και σε -η και τα ουσιαστικά ουδετέρου γένους που λήγουν σε -ι και σε -ο.

8η ενότητα - Άνοιξη - αρσενικά σε -ος/-ης, έγκλιση τόνου και ερωτηματικές αντωνυμίες
Α Δημοτικού

8η ενότητα - Άνοιξη - αρσενικά σε -ος/-ης, έγκλιση τόνου και ερωτηματικές αντωνυμίες

Γλώσσα
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Συνεχίζουμε το μαγικό ταξίδι μας στη γλώσσα της Α Δημοτικού με ένα ακόμη ενδιαφέρον κείμενο που συνοδεύεται από επικοινωνιακού τύπου ασκήσεις.

8η ενότητα - Άνοιξη - οριστικό άρθρο τον / των & της / τις, ρήμα είμαι, Υποκείμενο - Ρήμα - Κατηγορούμενο
Α Δημοτικού

8η ενότητα - Άνοιξη - οριστικό άρθρο τον / των & της / τις, ρήμα είμαι, Υποκείμενο - Ρήμα - Κατηγορούμενο

Γλώσσα
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Το οριστικό άρθρο κατακτάμε και εμπεδώνουμε σε αυτήν την ενότητα της Γλώσσας της Α Δημοτικού και ιδιαίτερα τα άρθρα που αποτελούν και ομόηχες λέξεις (τον / των & της / τις). Επίσης, βλέπουμε τη χρήση του ρήματος "είμαι" και των όρων Υποκείμενο - Ρήμα - Κατηγορούμενο.

8η ενότητα - Άνοιξη - οι καταλήξεις του Ενεστώτα και η περιγραφή
Α Δημοτικού

8η ενότητα - Άνοιξη - οι καταλήξεις του Ενεστώτα και η περιγραφή

Γλώσσα
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Με την περιγραφή καταπιανόμαστε σε αυτήν την ενότητα της Γλώσσας της Α Δημοτικού, παίζουμε ομαδικά παιχνίδια και διασκεδάζουμε!

8η ενότητα - Άνοιξη - τα ρήματα που λήγουν σε -ίζω και σε -εύω
Α Δημοτικού

8η ενότητα - Άνοιξη - τα ρήματα που λήγουν σε -ίζω και σε -εύω

Γλώσσα
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Τα ρήματα σε -ίζω και τα ρήματα σε -εύω κατακτούμε σε αυτήν την ενότητα της Γλώσσας της Α Δημοτικού μέσα από πολλές και πλούσιες δραστηριότητες.

8η ενότητα - Άνοιξη - ο Αόριστος
Α Δημοτικού

8η ενότητα - Άνοιξη - ο Αόριστος

Γλώσσα
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Στην τελευταία υποενότητα της 8ης ενότητας της Γλώσσας της Α Δημοτικού κατακτούμε τον Αόριστο. Μαθαίνουμε, δηλαδή, πώς να διατυπώνουμε τα ρήματά μας σε αυτόν τον χρόνο και πώς να μετατρέπουμε τους ρηματικούς τύπους από τον Αόριστο στον Ενεστώτα.

Σελίδα 8 από 10