8η ενότητα - Άνοιξη - ο Αόριστος

Ενότητα

Α Δημοτικού
Γλώσσα
Απρίλιος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Στην τελευταία υποενότητα της 8ης ενότητας της Γλώσσας της Α Δημοτικού κατακτούμε τον Αόριστο. Μαθαίνουμε, δηλαδή, πώς να διατυπώνουμε τα ρήματά μας σε αυτόν τον χρόνο και πώς να μετατρέπουμε τους ρηματικούς τύπους από τον Αόριστο στον Ενεστώτα.

Αρχεία

8η ενότητα - Άνοιξη - ο Αόριστος
1,60 €
0,80 €

8η ενότητα - Άνοιξη - ο Αόριστος

Το φύλλο εργασίας με το κείμενο, τις επικοινωνιακές ασκήσεις και τα ερωτήματα φωνολογικής ενημερότητας.

8η ενότητα - Άνοιξη - ο Αόριστος
1,60 €
0,80 €

8η ενότητα - Άνοιξη - ο Αόριστος

Οι απαντήσεις στις ασκήσεις και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

8η ενότητα - Άνοιξη - ο Αόριστος
1,60 €
0,80 €

8η ενότητα - Άνοιξη - ο Αόριστος

Η προβολή Powerpoint με επεξήγηση της μετατροπής των ρημάτων στον Αόριστο και επιπλέον ασκήσεις.