8η ενότητα - Άνοιξη - οριστικό άρθρο τον / των & της / τις, ρήμα είμαι, Υποκείμενο - Ρήμα - Κατηγορούμενο

Ενότητα

Α Δημοτικού
Γλώσσα
Απρίλιος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Το οριστικό άρθρο κατακτάμε και εμπεδώνουμε σε αυτήν την ενότητα της Γλώσσας της Α Δημοτικού και ιδιαίτερα τα άρθρα που αποτελούν και ομόηχες λέξεις (τον / των & της / τις). Επίσης, βλέπουμε τη χρήση του ρήματος "είμαι" και των όρων Υποκείμενο - Ρήμα - Κατηγορούμενο.

Αρχεία

8η ενότητα - Άνοιξη - οριστικό άρθρο τον / των & της / τις, ρήμα είμαι, Υποκείμενο - Ρήμα - Κατηγορούμενο
1,60 €
0,80 €

8η ενότητα - Άνοιξη - οριστικό άρθρο τον / των & της / τις, ρήμα είμαι, Υποκείμενο - Ρήμα - Κατηγορούμενο

Το φύλλο εργασίας με το κείμενο, τις ερωτήσεις κατανόησης, τις δημιουργικές ασκήσεις και τα ερωτήματα φωνολογικής ενημερότητας.

8η ενότητα - Άνοιξη - οριστικό άρθρο τον / των & της / τις, ρήμα είμαι, Υποκείμενο - Ρήμα - Κατηγορούμενο
1,60 €
0,80 €

8η ενότητα - Άνοιξη - οριστικό άρθρο τον / των & της / τις, ρήμα είμαι, Υποκείμενο - Ρήμα - Κατηγορούμενο

Οι απαντήσεις στις ασκήσεις και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

8η ενότητα - Άνοιξη - οριστικό άρθρο τον / των & της / τις, ρήμα είμαι, Υποκείμενο - Ρήμα - Κατηγορούμενο
1,60 €
0,80 €

8η ενότητα - Άνοιξη - οριστικό άρθρο τον / των & της / τις, ρήμα είμαι, Υποκείμενο - Ρήμα - Κατηγορούμενο

Η προβολή με την επεξήγηση της χρήσης του οριστικού άρθρου και επιπλέον ασκήσεις.