Βρέθηκαν 31 ενότητες

Κριτήριο αξιολόγησης ενότητας 4.3
Ε Δημοτικού

Κριτήριο αξιολόγησης ενότητας 4.3

Θρησκευτικά
|
Μάρτιος
|
1 αρχείο

Κριτήριο αξιολόγησης ενότητας 4.3

Η ομορφιά και τα μυστικά μιας εικόνας & «Διαβάζοντας» κι άλλες βυζαντινές εικόνες.
Ε Δημοτικού

Η ομορφιά και τα μυστικά μιας εικόνας & «Διαβάζοντας» κι άλλες βυζαντινές εικόνες.

Θρησκευτικά
|
Απρίλιος
|
2 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για μια γνωριμία με τις βυζαντινές εικόνες.

Τοιχογραφίες που διηγούνται πολλά.
Ε Δημοτικού

Τοιχογραφίες που διηγούνται πολλά.

Θρησκευτικά
|
Απρίλιος
|
2 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τους εικονογραφικούς κύκλους ή ζώνες.

Ψηφιδωτά καλλιτεχνήματα. Μικροτεχνήματα.
Ε Δημοτικού

Ψηφιδωτά καλλιτεχνήματα. Μικροτεχνήματα.

Θρησκευτικά
|
Μάιος
|
2 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τα ψηφιδωτά και την μικροτεχνία.

Κατανυκτικοί ύμνοι και ψαλμοί. Ο Ρωμανός ο Μελωδός, μεγάλος υμνογράφος. Κασσιανή, η μοναδική βυζαντινή υμνογράφος.
Ε Δημοτικού

Κατανυκτικοί ύμνοι και ψαλμοί. Ο Ρωμανός ο Μελωδός, μεγάλος υμνογράφος. Κασσιανή, η μοναδική βυζαντινή υμνογράφος.

Θρησκευτικά
|
Μάιος
|
2 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την υμνολογία και δύο σημαντικούς υμνογράφους τον Ρωμανό τον Μελωδό και την Κασσιανή.

Αγώνες για να προστατέψουμε το περιβάλλον (πλάση).
Ε Δημοτικού

Αγώνες για να προστατέψουμε το περιβάλλον (πλάση).

Θρησκευτικά
|
Ιούνιος
|
2 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για το θέμα του περιβάλλοντος.

Σελίδα 4 από 6