Κατανυκτικοί ύμνοι και ψαλμοί. Ο Ρωμανός ο Μελωδός, μεγάλος υμνογράφος. Κασσιανή, η μοναδική βυζαντινή υμνογράφος.

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Θρησκευτικά
Μάιος
2 αρχεία
Τατιάννα Καραχάλιου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την υμνολογία και δύο σημαντικούς υμνογράφους τον Ρωμανό τον Μελωδό και την Κασσιανή.

Αρχεία

Κατανυκτικοί ύμνοι και ψαλμοί. Ο Ρωμανός ο Μελωδός, μεγάλος υμνογράφος. Κασσιανή, η μοναδική βυζαντινή υμνογράφος.
1,60 €
0,80 €

Κατανυκτικοί ύμνοι και ψαλμοί. Ο Ρωμανός ο Μελωδός, μεγάλος υμνογράφος. Κασσιανή, η μοναδική βυζαντινή υμνογράφος.

Σχέδιο μαθήματος στα Θρησκευτικά της Ε Δημοτικού για την υμνολογία και δύο σημαντικούς υμνογράφους τον Ρωμανό τον Μελωδό και την Κασσιανή. Πρόταση για επίσκεψη στο ναό και πρόταση παρακολούθησης βίντεο.

Κατανυκτικοί ύμνοι και ψαλμοί. Ο Ρωμανός ο Μελωδός, μεγάλος υμνογράφος. Κασσιανή, η μοναδική βυζαντινή υμνογράφος.
1,60 €
0,80 €

Κατανυκτικοί ύμνοι και ψαλμοί. Ο Ρωμανός ο Μελωδός, μεγάλος υμνογράφος. Κασσιανή, η μοναδική βυζαντινή υμνογράφος.

Παρουσίαση στον διαδραστικό πίνακα για τα Θρησκευτικά της Ε Δημοτικού με εκπαιδευτικό υλικό για την υμνολογία και δύο σημαντικούς υμνογράφους τον Ρωμανό τον Μελωδό και την Κασσιανή.