Τοιχογραφίες που διηγούνται πολλά.

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Θρησκευτικά
Απρίλιος
2 αρχεία
Τατιάννα Καραχάλιου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τους εικονογραφικούς κύκλους ή ζώνες.

Αρχεία

Τοιχογραφίες που διηγούνται πολλά.
1,60 €
0,80 €

Τοιχογραφίες που διηγούνται πολλά.

Σχέδιο μαθήματος στα Θρησκευτικά της Ε Δημοτικού για τους εικονογραφικούς κύκλους ή ζώνες. Περιλαμβάνει δραστηριότητα με τοιχογραφίες.

Τοιχογραφίες που διηγούνται πολλά.
1,60 €
0,80 €

Τοιχογραφίες που διηγούνται πολλά.

Παρουσίαση στον διαδραστικό πίνακα για τα Θρησκευτικά της Ε Δημοτικού για τους εικονογραφικούς κύκλους ή ζώνες. Περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό υλικό και δραστηριότητα με τοιχογραφίες.