Βρέθηκαν 46 ενότητες

Το κλίμα της Ελλάδας
Ε Δημοτικού

Το κλίμα της Ελλάδας

Γεωγραφία
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για το κλίμα της Ελλάδας που περιλαμβάνει πειραματισμό, δραστηριότητες εφαρμογής καθώς και ένα πολυμεσικό κουίζ!

Καιρός, κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες
Ε Δημοτικού

Καιρός, κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες

Γεωγραφία
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για τον καιρό, το κλίμα και τις επιδράσεις τους στις ανθρώπινες δραστηριότητες στη Γεωγραφία της Ε΄. Περιλαμβάνει όλες τις ερωτήσεις του βιβλίου αλλά και πολλές εναλλακτικές προτάσεις.

5ο φύλλο αξιολόγησης
Ε Δημοτικού

5ο φύλλο αξιολόγησης

Γεωγραφία
|
Δεκέμβριος
|
1 αρχείο

Το πέμπτο φύλλο αξιολόγησης που αφορά τον καιρό και το κλίμα

Οι ποταμοί της Ελλάδας
Ε Δημοτικού

Οι ποταμοί της Ελλάδας

Γεωγραφία
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για τους ποταμούς της Ελλάδας με επιστημονική και εκπαιδευτική αρτιότητα. Δομημένο να συμπληρώνει το σχολικό βιβλίο, με πολλές νέες προτάσεις και πρωτότυπα θέματα, όπως διαθεματικές δραστηριότητες και κατασκευές, για τη Γεωγραφία της Ε΄.

Οι λίμνες της Ελλάδας
Ε Δημοτικού

Οι λίμνες της Ελλάδας

Γεωγραφία
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Πολλαπλές δραστηριότητες εφαρμογής που περιλαμβάνουν τις αντίστοιχες του βιβλίου, μία πρόταση ιστοεξερεύνησης και ένα πολυμεσικό κουίζ, συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό υλικό για τις λίμνες της Ελλάδας στη Γεωγραφία της Ε΄.

Η ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας (μόνο απαντήσεις)
Ε Δημοτικού

Η ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας (μόνο απαντήσεις)

Γεωγραφία
|
Ιανουάριος
|
1 αρχείο

Οι απαντήσεις του τετραδίου εργασιών σε μία πολυμεσική παρουσίαση για την ενότητα "Η ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας".

Σελίδα 4 από 8