Οι ποταμοί της Ελλάδας

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Γεωγραφία
Ιανουάριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για τους ποταμούς της Ελλάδας με επιστημονική και εκπαιδευτική αρτιότητα. Δομημένο να συμπληρώνει το σχολικό βιβλίο, με πολλές νέες προτάσεις και πρωτότυπα θέματα, όπως διαθεματικές δραστηριότητες και κατασκευές, για τη Γεωγραφία της Ε΄.

Αρχεία

Οι ποταμοί της Ελλάδας
1,60 €
0,80 €

Οι ποταμοί της Ελλάδας

Εκτός από την αναφορά στους ποταμούς της Ελλάδας, προτείνουμε πειραματικές δραστηριότητες για την ανάδειξη του τρόπου δημιουργίας και λειτουργίας των ποταμών. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην αλλαγή της ταχύτητας ροής του ποταμού και πώς γίνεται η μεταφορά υλικών που προκύπτουν από τη διάβρωση.

Οι ποταμοί της Ελλάδας
1,60 €
0,80 €

Οι ποταμοί της Ελλάδας

Μία ενότητα που προσφέρεται να προσεγγιστεί πολυμεσικά ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές στη μάθησή τους, με ακέραιο πάντα το εκπαιδευτικό κριτήριο για την προώθηση της μάθησης.

Οι ποταμοί της Ελλάδας
1,60 €
0,80 €

Οι ποταμοί της Ελλάδας

Οι απαντήσεις των ερωτήσεων από το τετράδιο εργασιών σε μορφή πολυμεσικής παρουσίασης.