Οι λίμνες της Ελλάδας

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Γεωγραφία
Ιανουάριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Πολλαπλές δραστηριότητες εφαρμογής που περιλαμβάνουν τις αντίστοιχες του βιβλίου, μία πρόταση ιστοεξερεύνησης και ένα πολυμεσικό κουίζ, συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό υλικό για τις λίμνες της Ελλάδας στη Γεωγραφία της Ε΄.

Αρχεία

Οι λίμνες της Ελλάδας
1,60 €
0,80 €

Οι λίμνες της Ελλάδας

Σαφής περιγραφή των διδακτικών στόχων, των δυσκολιών των μαθητών, των βημάτων διδασκαλίας πάντα με αρκετές λεπτομέρειες και προτάσεις που χωρίς να κουράζουν καθοδηγούν τον ειδικό αλλά και τους γονείς.

Οι λίμνες της Ελλάδας
1,60 €
0,80 €

Οι λίμνες της Ελλάδας

Οι προτάσεις του σχεδίου μαθήματος για τις πηγές ενέργειας πλαισιώνονται με τον καλύτερο τρόπο από το πολυμεσικό Powerpoint που με κατάλληλα επιλεγμένες εικόνες και σχήματα διατηρεί τη συγκέντρωση των μαθητών.

Οι λίμνες της Ελλάδας
1,60 €
0,80 €

Οι λίμνες της Ελλάδας

Οι απαντήσεις των ερωτήσεων από το τετράδιο εργασιών σε μορφή πολυμεσικής παρουσίασης.