Βρέθηκαν 42 ενότητες

Το σχήμα και οι κινήσεις της Γης
ΣΤ Δημοτικού

Το σχήμα και οι κινήσεις της Γης

Γεωγραφία
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό πακέτο για το σχήμα και τις κινήσεις της Γης στη Γεωγραφία της Στ΄ τάξης. Περιλαμβάνει πρωτότυπες δραστηριότητες αλλά και τις αντίστοιχες του βιβλίου (μαζί με αυτές στο τετράδιο εργασιών, με τις απαντήσεις τους), πολυμεσικό υλικό, κριτήριο αξιολόγησης και διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων.

Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί της Γης
ΣΤ Δημοτικού

Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί της Γης

Γεωγραφία
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση για την ενότητα "Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί της Γης" στη Γεωγραφία της Στ΄. Περιέχει πρωτότυπες δραστηριότητες, πειραματισμού, εφαρμογής της γνώσης και διαθεματικές, ενώ περιλαμβάνει και τις εκφωνήσεις με τις αναλυτικές απαντήσεις του τετραδίου εργασιών.

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης
ΣΤ Δημοτικού

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης

Γεωγραφία
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τις γεωγραφικές συντεταγμένες στη Γεωγραφία της Στ,΄που περιλαμβάνει πειραματισμό, κατασκευή, πολλαπλές δραστηριότητες εφαρμογής καθώς και ένα πολυμεσικό κουίζ!

Ο άξονας και η περιστροφή της Γης – Ημέρα και Νύχτα
ΣΤ Δημοτικού

Ο άξονας και η περιστροφή της Γης – Ημέρα και Νύχτα

Γεωγραφία
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Ο άξονας και η περιστροφή της Γης και η εναλλαγή μέρας με νύχτα παρουσιάζονται αναλυτικά σε αυτό το διδακτικό σενάριο της Γεωγραφία της Στ΄, που περιλαμβάνει καίριες προτάσεις με αναλυτικές οδηγίες και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό.

Η περιφορά της Γης – Οι εποχές
ΣΤ Δημοτικού

Η περιφορά της Γης – Οι εποχές

Γεωγραφία
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για την εμφάνιση των εποχών με επιστημονική και εκπαιδευτική αρτιότητα, για τη Γεωγραφία της Στ΄. Δομημένο να συμπληρώνει το σχολικό βιβλίο, με πολλές νέες προτάσεις και πρωτότυπα θέματα, όπως διαθεματικές δραστηριότητες και μοντελοποίηση.

Το ηλιακό μας σύστημα
ΣΤ Δημοτικού

Το ηλιακό μας σύστημα

Γεωγραφία
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Το ηλιακό σύστημα στη Γεωγραφία της έκτης τάξης, μέσα από ειδικά σχεδιασμένα μοντέλα, με χρήση πολυμέσων για την προώθηση της μάθησης, αλλά και αναλυτικές οδηγίες για τη βέλτιστη εκπαιδευτική τους χρήση.

Σελίδα 1 από 7