Ο άξονας και η περιστροφή της Γης – Ημέρα και Νύχτα

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Γεωγραφία
Σεπτέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Ο άξονας και η περιστροφή της Γης και η εναλλαγή μέρας με νύχτα παρουσιάζονται αναλυτικά σε αυτό το διδακτικό σενάριο της Γεωγραφία της Στ΄, που περιλαμβάνει καίριες προτάσεις με αναλυτικές οδηγίες και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό.

Αρχεία

Ο άξονας και η περιστροφή της Γης – Ημέρα και Νύχτα
1,60 €
0,80 €

Ο άξονας και η περιστροφή της Γης – Ημέρα και Νύχτα

Οι δυσκολίες και οι προαντιλήψεις των μαθητών για την περιστροφή της Γης αναλύονται διεξοδικά ενώ ταυτόχρονα προσφέρουμε λειτουργικές προτάσεις χειρισμού τους, ως ένα μικρό μέρος του όλου σχεδίου μαθήματος.

Ο άξονας και η περιστροφή της Γης – Ημέρα και Νύχτα
1,60 €
0,80 €

Ο άξονας και η περιστροφή της Γης – Ημέρα και Νύχτα

Μία ενότητα που προσφέρεται να προσεγγιστεί πολυμεσικά ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές στη μάθησή τους, με ακέραιο πάντα το εκπαιδευτικό κριτήριο για την προώθηση της μάθησης.

Ο άξονας και η περιστροφή της Γης – Ημέρα και Νύχτα
1,60 €
0,80 €

Ο άξονας και η περιστροφή της Γης – Ημέρα και Νύχτα

Οι απαντήσεις των ερωτήσεων από το τετράδιο εργασιών σε μορφή πολυμεσικής παρουσίασης.