Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Γεωγραφία
Σεπτέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τις γεωγραφικές συντεταγμένες στη Γεωγραφία της Στ,΄που περιλαμβάνει πειραματισμό, κατασκευή, πολλαπλές δραστηριότητες εφαρμογής καθώς και ένα πολυμεσικό κουίζ!

Αρχεία

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης
1,60 €
0,80 €

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης

Εδώ θα βρείτε ένα ολοκληρωμένο φύλλο εργασίας που πλαισιώνεται από διδακτικούς στόχους, τις δυσκολίες των μαθητών, τη θεωρία σε συντομία αλλά και πλήθος διδακτικών κατευθύνσεων για την υλοποίηση τους, περιλαμβάνοντας και διαθεματική πρόταση.

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης
1,60 €
0,80 €

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης

Χέρι-χέρι με το αρχείο word πορεύεται το Powerpoint που βοηθά την οργάνωση των διαδικασιών για την ανάπτυξη της γνώσης στην ενότητα των γεωγραφικών συντεταγμένων της Γης.

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης
1,60 €
0,80 €

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης

Οι απαντήσεις των ερωτήσεων από το τετράδιο εργασιών σε μορφή πολυμεσικής παρουσίασης.