Βρέθηκαν 35 ενότητες

Σημεία στίξης
Δ Δημοτικού

Σημεία στίξης

Γραμματική
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα σημεία στίξης και θα εστιάσουμε στον τρόπο χρήσης τους.

Η σύνταξη της πρότασης
Δ Δημοτικού

Η σύνταξη της πρότασης

Γραμματική
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τον τρόπο σύνταξης μιας πρότασης και θα εστιάσουμε στους συντακτικούς ρόλους του ρήματος (Ρ), του υποκειμένου (Υ), του αντικειμένου (Α), του συνδετικού ρήματος (ΡΣ) και του κατηγορουμένου (Κ).

Τα είδη των προτάσεων (βάσει των συστατικών τους)
Δ Δημοτικού

Τα είδη των προτάσεων (βάσει των συστατικών τους)

Γραμματική
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα είδη των προτάσεων (βάσει των συστατικών τους).

Τα μέρη του λόγου
Δ Δημοτικού

Τα μέρη του λόγου

Γραμματική
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα μέρη του λόγου.

Το άρθρο
Δ Δημοτικού

Το άρθρο

Γραμματική
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε το άρθρο, τα είδη του και τη διάκρισή του από τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας.

Τα ρήματα
Δ Δημοτικού

Τα ρήματα

Γραμματική
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα ρήματα.

Σελίδα 1 από 6