Τα είδη των προτάσεων (βάσει των συστατικών τους)

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Σεπτέμβριος
3 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα είδη των προτάσεων (βάσει των συστατικών τους).

Αρχεία

Τα είδη των προτάσεων (βάσει των συστατικών τους)
1,60 €
0,80 €

Τα είδη των προτάσεων (βάσει των συστατικών τους)

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά με τα είδη των προτάσεων (βάσει των συστατικών τους). Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Τα είδη των προτάσεων (βάσει των συστατικών τους)
1,60 €
0,80 €

Τα είδη των προτάσεων (βάσει των συστατικών τους)

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για τα είδη των προτάσεων (βάσει των συστατικών τους) και πιο συγκεκριμένα, επιτραπέζιο παιχνίδι και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Τα είδη των προτάσεων (βάσει των συστατικών τους)
1,60 €
0,80 €

Τα είδη των προτάσεων (βάσει των συστατικών τους)

Παρουσίαση για το διαδραστικό πίνακα που αφορά τα είδη των προτάσεων (βάσει των συστατικών τους) για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.