Τα ρήματα

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Οκτώβριος
3 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα ρήματα.

Αρχεία

Τα ρήματα
1,60 €
0,80 €

Τα ρήματα

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά με τα ρήματα και πιο συγκεκριμένα τα πρόσωπα, τους τρόπους διαχωρισμού των ρημάτων και τους ορθογραφικούς κανόνες σχετικά τις καταλήξεις τους. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Τα ρήματα
1,60 €
0,80 €

Τα ρήματα

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για τα ρήματα και πιο συγκεκριμένα τα πρόσωπα, τους τρόπους διαχωρισμού των ρημάτων και τους ορθογραφικούς κανόνες σχετικά τις καταλήξεις τους. Επίσης έχει και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή και προτάσεις διακρατικών διαδικτυακών παιχνιδιών.

Τα ρήματα
1,60 €
0,80 €

Τα ρήματα

Παρουσίαση για το διαδραστικό πίνακα για τα ρήματα και πιο συγκεκριμένα τα πρόσωπα, τους τρόπους διαχωρισμού των ρημάτων και τους ορθογραφικούς κανόνες σχετικά τις καταλήξεις τους για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.