Βρέθηκαν 63 ενότητες

Επαναληπτικό Μάθημα
Β Δημοτικού

Επαναληπτικό Μάθημα

Μαθηματικά
|
Φεβρουάριος
|
4 αρχεία

Επανάληψη όλων των μαθηματικών εννοιών που διδάχτηκαν στην Ενότητα 5.

Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο.
Β Δημοτικού

Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο.

Μαθηματικά
|
Μάρτιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση της κάθετης πρόσθεσης με κρατούμενο.

Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη αφαίρεση με δανεικό (α).
Β Δημοτικού

Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη αφαίρεση με δανεικό (α).

Μαθηματικά
|
Μάρτιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση της κάθετης αφαίρεσης με δανεικό.

Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα και ελέγχω με κάθετη αφαίρεση με δανεικό (β).
Β Δημοτικού

Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα και ελέγχω με κάθετη αφαίρεση με δανεικό (β).

Μαθηματικά
|
Μάρτιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση της κάθετης αφαίρεσης με δανεικό (ελληνικός αλγόριθμος).

Λύνω σύνθετα προβλήματα (β).
Β Δημοτικού

Λύνω σύνθετα προβλήματα (β).

Μαθηματικά
|
Μάρτιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση της επίλυσης συνθετών προβλημάτων.

Μετρώ το βάρος (α).
Β Δημοτικού

Μετρώ το βάρος (α).

Μαθηματικά
|
Μάρτιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας του βάρους και του τρόπου μέτρησης του.

Σελίδα 7 από 11