Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα και ελέγχω με κάθετη αφαίρεση με δανεικό (β).

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Μάρτιος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση της κάθετης αφαίρεσης με δανεικό (ελληνικός αλγόριθμος).

Αρχεία

Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα και ελέγχω με κάθετη αφαίρεση με δανεικό (β).
1,60 €
0,80 €

Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα και ελέγχω με κάθετη αφαίρεση με δανεικό (β).

Φύλλο εργασίας στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού με ασκήσεις για την εμπέδωση της κάθετης αφαίρεσης με δανεικό (ελληνικός αλγόριθμος).

Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα και ελέγχω με κάθετη αφαίρεση με δανεικό (β).
1,60 €
0,80 €

Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα και ελέγχω με κάθετη αφαίρεση με δανεικό (β).

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα και ελέγχω με κάθετη αφαίρεση με δανεικό (β).
1,60 €
0,80 €

Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα και ελέγχω με κάθετη αφαίρεση με δανεικό (β).

Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα και ελέγχω με κάθετη αφαίρεση με δανεικό (β).
1,60 €
0,80 €

Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα και ελέγχω με κάθετη αφαίρεση με δανεικό (β).

Παρουσίαση στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση της κάθετης αφαίρεσης με δανεικό (ελληνικός αλγόριθμος).