Λύνω σύνθετα προβλήματα (β).

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Μάρτιος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση της επίλυσης συνθετών προβλημάτων.

Αρχεία

Λύνω σύνθετα προβλήματα (β).
1,60 €
0,80 €

Λύνω σύνθετα προβλήματα (β).

Φύλλο εργασίας στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού με ασκήσεις για την εμπέδωση της επίλυσης συνθετών προβλημάτων.

Λύνω σύνθετα προβλήματα (β).
1,60 €
0,80 €

Λύνω σύνθετα προβλήματα (β).

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Λύνω σύνθετα προβλήματα (β).
1,60 €
0,80 €

Λύνω σύνθετα προβλήματα (β).

Παρουσίαση στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση της επίλυσης συνθετών προβλημάτων.