Εμείς και τα ζώα. Πώς αναπτύσσεται ένα ζώο.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Ιανουάριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Στο μάθημα της Μελέτης περιβάλλοντος της Β΄δημοτικού "εμείς και τα ζώα - Πως αναπτύσσεται ένα ζώο" μαθαίνουμε να ονομάζουμε ζώα που έχουμε ξαναδεί, παρατηρούμε τα μωρά τους και τις φωλιές τους και τα ομαδοποιούμε ανάλογα με το αν ζουν στο νερό ή στον αέρα.

Αρχεία

Εμείς και τα ζώα. Πώς αναπτύσσεται ένα ζώο.

Εμείς και τα ζώα. Πώς αναπτύσσεται ένα ζώο.

Το φύλλο εργασίας περιλαμβάνει δραστηριότητες που ακολουθούν τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος. Ονομάζουμε, ομαδοποιούμε και παρατηρούμε τα ζώα αλλά και τους τρόπους αναπαραγωγής τους.

Εμείς και τα ζώα. Πώς αναπτύσσεται ένα ζώο.

Εμείς και τα ζώα. Πώς αναπτύσσεται ένα ζώο.

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους αλλά και τις οδηγίες για την χρήση του φύλλου εργασίας που βοηθούν τον δάσκαλο να χρησιμοποιήσει το υλικό με τον βέλτιστο τρόπο.

Εμείς και τα ζώα. Πώς αναπτύσσεται ένα ζώο.

Εμείς και τα ζώα. Πώς αναπτύσσεται ένα ζώο.

Η παρουσίαση ακολουθεί βήμα προς βήμα την δομή του φύλλου εργασίας βοηθώντας τον δάσκαλο αλλά διατηρώντας και αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών.