Α0 Our English Class

Ενότητα

Α Δημοτικού
Αγγλικά
Σεπτέμβριος
3 αρχεία
Ναταλία Λοΐζου

Περιγραφή

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο βασισμένο στο βιβλίο δασκάλου Alpha English for 1st Grade pupils: Workpack, για την ενότητα Α0- Our English των Αγγλικών της Α’ Δημοτικού. Περιλαμβάνει σχέδιο μαθήματος με τα προτεινόμενα βήματα του βιβλίου, καθώς και επιπλέον δραστηριότητες και οπτικοακουστικό υλικό. Πλαισιώνεται από πολυμεσική παρουσίαση (PowerPoint), φύλλο παρακολούθησης (handout), φύλλο εργασίας (worksheet) και διαδραστικό κουίζ.

Αρχεία

Φύλλο εργασίας

Φύλλο εργασίας

Φύλλο παρακολούθησης και εργασίας για το μάθημα Α0 του Α κύκλου των Αγγλικών της Α’ Δημοτικού. Το φύλλο παρακολούθησης περιλαμβάνει λεξιλόγιο με εικόνες και επεξηγήσεις, και το φύλλο εργασίας λεξιλογικές ασκήσεις βασισμένες στις δραστηριότητες του μαθήματος.

Σχέδιο Μαθήματος

Σχέδιο Μαθήματος

Σχέδιο μαθήματος για τον εκπαιδευτικό ή τον γονιό. Περιέχει αναλυτικά οδηγίες για τις προτεινόμενες δραστηριότητες και προτάσεις για οπτικοακουστικό υλικό.

Παρουσίαση Powerpoint

Παρουσίαση Powerpoint

Πολυμεσικό PowerPoint με υλικό που αφορά την κάθε δραστηριότητα και οπτικοακουστικό υλικό που προτείνεται στο σχέδιο μαθήματος.