Βρέθηκαν 58 ενότητες

2η ενότητα - Η παρέα μας - το γράμμα α
Α Δημοτικού

2η ενότητα - Η παρέα μας - το γράμμα α

Γλώσσα
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Η πρώτη γνωριμία των παιδιών με τη γλώσσα θα γίνει με παιγνιώδη τρόπο μέσα από εικόνες και δημιουργικές δραστηριότητες στην ενότητα Η παρέα μας, το γράμμα α της Α Δημοτικού!

2η ενότητα - Η παρέα μας - το γράμμα τ
Α Δημοτικού

2η ενότητα - Η παρέα μας - το γράμμα τ

Γλώσσα
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα Η παρέα μας, το γράμμα τ της Α Δημοτικού – μέσα από εικόνες και με συγκεκριμένη καθοδήγηση ως προς το σχεδιασμό του – θα μάθουμε το γράμμα αυτό.

2η ενότητα - Η παρέα μας - Το γράμμα π
Α Δημοτικού

2η ενότητα - Η παρέα μας - Το γράμμα π

Γλώσσα
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Σε αυτήν την ενότητα της Α Δημοτικού μαθαίνουμε το γράμμα π. Στην παρέα μας είναι πάντα ο Αριστείδης και η Μαργαρίτα.

2η ενότητα - Η παρέα μας - το γράμμα ε
Α Δημοτικού

2η ενότητα - Η παρέα μας - το γράμμα ε

Γλώσσα
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Σε αυτήν την ενότητα της Α Δημοτικού μαθαίνουμε το γράμμα ε μέσα από δημιουργικές και ενδιαφέρουσες ασκήσεις.

2η ενότητα - η παρέα - το γράμμα σίγμα
Α Δημοτικού

2η ενότητα - η παρέα - το γράμμα σίγμα

Γλώσσα
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Το γράμμα σίγμα μαθαίνουμε σε αυτή την υποενότητα της Α Δημοτικού μέσα από μια σειρά δημιουργικών ασκήσεων.

2η ενότητα - η παρέα - το γράμμα κάπα
Α Δημοτικού

2η ενότητα - η παρέα - το γράμμα κάπα

Γλώσσα
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Ο Αριστείδης και η Μαργαρίτα μαθαίνουν, σε αυτή την ενότητα της Α Δημοτικού, το γράμμα κάπα.

Σελίδα 1 από 10