2η ενότητα - η παρέα - το γράμμα σίγμα

Ενότητα

Α Δημοτικού
Γλώσσα
Οκτώβριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Το γράμμα σίγμα μαθαίνουμε σε αυτή την υποενότητα της Α Δημοτικού μέσα από μια σειρά δημιουργικών ασκήσεων.

Αρχεία

2η ενότητα - η παρέα - το γράμμα σίγμα
1,60 €
0,80 €

2η ενότητα - η παρέα - το γράμμα σίγμα

Το γράμμα σίγμα προσεγγίζουμε σε αυτήν την ενότητα μέσα από ένα οκτασέλιδο φύλλο εργασίας γεμάτο με ασκήσεις σχεδιασμού του γράμματος και συμπλήρωσής του σε λέξεις. Ασφαλώς, δεν απουσιάζουν και οι δραστηριότητες φωνολογικής ενημερότητας.

2η ενότητα - η παρέα - το γράμμα σίγμα
1,60 €
0,80 €

2η ενότητα - η παρέα - το γράμμα σίγμα

Οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό

2η ενότητα - η παρέα - το γράμμα σίγμα
1,60 €
0,80 €

2η ενότητα - η παρέα - το γράμμα σίγμα

Η προβολή Powerpoint η οποία συνοδεύει το μάθημα και εμπεριέχει επιπλέον ασκήσεις.