Βρέθηκαν 61 ενότητες

Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5  (|).
Α Δημοτικού

Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (|).

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Ανάλυση των αριθμών 2 έως 5 σε αθροίσματα με δυο προσθετέους και επίλυση προβλημάτων με νομίσματα του ευρώ.

Σύγκριση μεγεθών
Α Δημοτικού

Σύγκριση μεγεθών

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Μαθαίνουμε τις έννοιες χοντρό, κοντό, ψηλό, πλατύ, στενό.

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (|).
Α Δημοτικού

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (|).

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Μαθαίνουμε να γράφουμε τους αριθμούς 6, 7 και 8 και έπειτα τους αναλύουμε σε αθροίσματα.

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (||).
Α Δημοτικού

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (||).

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Μαθαίνουμε να γράφουμε τον αριθμό 9 και έπειτα τους αναλύουμε σε αθροίσματα.

Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και <.
Α Δημοτικού

Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και <.

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την σύγκριση αριθμών με χρήση των κατάλληλων μαθηματικών συμβόλων και ανάγνωση των αριθμών από το 1 έως το 5.

Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (||).
Α Δημοτικού

Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (||).

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5.

Σελίδα 2 από 11