Σύγκριση μεγεθών

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Οκτώβριος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Μαθαίνουμε τις έννοιες χοντρό, κοντό, ψηλό, πλατύ, στενό.

Αρχεία

Σύγκριση μεγεθών
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση μεγεθών

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την σύγκριση μεγεθών.

Σύγκριση μεγεθών
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση μεγεθών

Πρόταση διδακτικής προσέγγισης την σύγκριση μεγεθών, περιλαμβάνει ομαδική δραστηριότητα.

Σύγκριση μεγεθών
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση μεγεθών

Παρουσίαση της σύγκρισης μεγεθών.