Βρέθηκαν 28 ενότητες

Επανάληψη ενοτήτων 9-17
Ε Δημοτικού

Επανάληψη ενοτήτων 9-17

Γαλλικά
|
Φεβρουάριος
|
2 αρχεία

Επαναληπτικό φύλλο εργασίας και κριτήριο αξιολόγησης για τις ενότητες 9-17

Ενότητα 18: Il est grand et mince / Είναι ψηλός και αδύνατος
Ε Δημοτικού

Ενότητα 18: Il est grand et mince / Είναι ψηλός και αδύνατος

Γαλλικά
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό που στοχεύει στην διδασκαλία του λεξιλογίου που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε πρόσωπα και του σχηματισμού των επιθέτων στα δύο γένη και στους δύο αριθμούς.

Ενότητα 19η: Où est Joseph ? / Πού είναι ο Ζοζέφ;
Ε Δημοτικού

Ενότητα 19η: Où est Joseph ? / Πού είναι ο Ζοζέφ;

Γαλλικά
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό που στοχεύει στην διδασκαλία των προθέσεων τοποθέτησης στον χώρο (prépositions de lieu).

Ενότητα 20η: Ecoute ton instituteur / Άκου τον δάσκαλό σου
Ε Δημοτικού

Ενότητα 20η: Ecoute ton instituteur / Άκου τον δάσκαλό σου

Γαλλικά
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για τα γαλλικά της Ε Δημοτικού που στοχεύει στην διδασκαλία της προστακτικής (Impératif) σε κατάφαση και άρνηση.

Ενότητα 21η: Les nombres de 30 à 49 / Οι αριθμοί από το 30 έως το 49
Ε Δημοτικού

Ενότητα 21η: Les nombres de 30 à 49 / Οι αριθμοί από το 30 έως το 49

Γαλλικά
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία των αριθμών από το 30 μέχρι το 49.

Ενότητα 22η: Pour aller à la plage s’il vous plaît ?  Για να πάω στην παραλία σας παρακαλώ;
Ε Δημοτικού

Ενότητα 22η: Pour aller à la plage s’il vous plaît ? Για να πάω στην παραλία σας παρακαλώ;

Γαλλικά
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τα γαλλικά της Ε Δημοτικού που στοχεύει στην διδασκαλία των φράσεων που χρησιμοποιούμε για να ρωτήσουμε και να δείξουμε κατευθύνσεις, αλλά και το ρήμα οφείλω (devoir).

Σελίδα 4 από 5