Ενότητα 18: Il est grand et mince / Είναι ψηλός και αδύνατος

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Γαλλικά
Μάρτιος
3 αρχεία
Δέσποινα Αρχοντίτση

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό που στοχεύει στην διδασκαλία του λεξιλογίου που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε πρόσωπα και του σχηματισμού των επιθέτων στα δύο γένη και στους δύο αριθμούς.

Αρχεία

Ενότητα 18: Il est grand et mince / Είναι ψηλός και αδύνατος
1,60 €
0,80 €

Ενότητα 18: Il est grand et mince / Είναι ψηλός και αδύνατος

Ολοκληρωμένο φύλλο εργασίας που στοχεύει στην εξάσκηση και στην αφομοίωση της ύλης της 18ης ενότητας. Περιλαμβάνει τις λύσεις.

Ενότητα 18: Il est grand et mince / Είναι ψηλός και αδύνατος
1,60 €
0,80 €

Ενότητα 18: Il est grand et mince / Είναι ψηλός και αδύνατος

Αναλυτικό σχέδιο μαθήματος της 18ης ενότητας με ομαδική δραστηριότητα και πρόταση παρακολούθησης βίντεο.

Ενότητα 18: Il est grand et mince / Είναι ψηλός και αδύνατος
1,60 €
0,80 €

Ενότητα 18: Il est grand et mince / Είναι ψηλός και αδύνατος

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν το καθημερινό μάθημα, παρουσιάζοντας κατάλληλα επεξεργασμένο εκπαιδευτικό υλικό με πολλούς και εκπαιδευτικά χρήσιμους τρόπους. Παρουσίαση Powerpoint για την 18η ενότητα.