Βρέθηκαν 33 ενότητες

Βασικά επίπεδα γεωμετρικά σχήματα
Νηπιαγωγείο

Βασικά επίπεδα γεωμετρικά σχήματα

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Φύλλα εργασίας για τα βασικά γεωμετρικά σχήματα στο Νηπιαγωγείο.Εύκολες δραστηριότητες, πολυμεσικό υλικό, διαδραστικό παιχνίδι και σχέδιο μαθήματος που περιλαμβάνει ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου

Ομαδοποίηση γεωμετρικών σχημάτων
Νηπιαγωγείο

Ομαδοποίηση γεωμετρικών σχημάτων

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την ομαδοποίηση γεωμετρικών σχημάτων που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Γεωμετρικά μοτίβα
Νηπιαγωγείο

Γεωμετρικά μοτίβα

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό πακέτο για τα γεωμετρικά μοτίβα με φύλλα εργασίας, παρουσίαση και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και βιντεοπαρουσιάσεις

Σύνθεση και ανάλυση επίπεδων σχημάτων σε άλλα σχήματα
Νηπιαγωγείο

Σύνθεση και ανάλυση επίπεδων σχημάτων σε άλλα σχήματα

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
4 αρχεία

Πλήρης εκπαιδευτική πρόταση για τη σύνθεση και την ανάλυση επίπεδων σχημάτων σε άλλα σχήματα που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας, παρουσίαση και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες, επιτραπέζιο παιχνίδι και βιβλιοπροτάσεις

Αναγνώριση στερεών γεωμετρικών σχημάτων και χρήση συντεταγμένων για την περιγραφή της θέσης αντικειμένων
Νηπιαγωγείο

Αναγνώριση στερεών γεωμετρικών σχημάτων και χρήση συντεταγμένων για την περιγραφή της θέσης αντικειμένων

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την αναγνώριση στερεών γεωμετρικών σχημάτων και τη χρήση συντεταγμένων για την περιγραφή της θέσης αντικειμενων που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας, παρουσίαση και σχέδιο μαθήματος με παιγνιώδεις δραστηριότητες.

Αντιστοιχία στερεών-επίπεδων σχημάτων
Νηπιαγωγείο

Αντιστοιχία στερεών-επίπεδων σχημάτων

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτική πρόταση για την αντιστοιχία στερεών-επίπεδων σχημάτων που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας, παρουσίαση και σχέδιο μαθήματος με παιγνιώδεις δραστηριότητες και βιντεοπαρουσιάσεις

Σελίδα 1 από 6