Γεωμετρικά μοτίβα

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Μαθηματικά
Σεπτέμβριος
4 αρχεία
Σοφία Μπατσκίνη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό πακέτο για τα γεωμετρικά μοτίβα με φύλλα εργασίας, παρουσίαση και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και βιντεοπαρουσιάσεις

Αρχεία

Γεωμετρικά μοτίβα
1,60 €
0,80 €

Γεωμετρικά μοτίβα

Φύλλο εργασίας για τα γεωμετρικά μοτίβα (1)

Γεωμετρικά μοτίβα
1,60 €
0,80 €

Γεωμετρικά μοτίβα

Φύλλο εργασίας για τα γεωμετρικά μοτίβα (2)

Γεωμετρικά μοτίβα
1,60 €
0,80 €

Γεωμετρικά μοτίβα

Παρουσίαση για τα γεωμετρικά μοτίβα