Βρέθηκαν 42 ενότητες

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ως παράγοντας μεταβολών στην επιφάνεια της Γης (μόνο απαντήσεις)
ΣΤ Δημοτικού

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ως παράγοντας μεταβολών στην επιφάνεια της Γης (μόνο απαντήσεις)

Γεωγραφία
|
Δεκέμβριος
|
1 αρχείο

Οι απαντήσεις των δραστηριοτήτων που περιέχονται στο τετράδιο εργασιών των μαθητών στη Γεωγραφία της Στ΄.

3ο φύλλο αξιολόγησης
ΣΤ Δημοτικού

3ο φύλλο αξιολόγησης

Γεωγραφία
|
Δεκέμβριος
|
1 αρχείο

Οι αναλυτικές απαντήσεις για το 3ο φύλλο αξιολόγησης του σχολικού βιβλίου της Γεωγραφίας της Στ΄.

Η κατανομή του πληθυσμού στη Γη (μόνο απαντήσεις)
ΣΤ Δημοτικού

Η κατανομή του πληθυσμού στη Γη (μόνο απαντήσεις)

Γεωγραφία
|
Ιανουάριος
|
1 αρχείο

Οι αναλυτικές απαντήσεις του τετραδίου εργασιών της Γεωγραφίας της Στ΄.

Γλώσσες και θρησκείες (μόνο απαντήσεις)
ΣΤ Δημοτικού

Γλώσσες και θρησκείες (μόνο απαντήσεις)

Γεωγραφία
|
Ιανουάριος
|
1 αρχείο

Οι πλήρεις απαντήσεις στο τετράδιο εργασιών της Γεωγραφίας της Στ΄.

Η ζωή στην έρημο (μόνο απαντήσεις)
ΣΤ Δημοτικού

Η ζωή στην έρημο (μόνο απαντήσεις)

Γεωγραφία
|
Ιανουάριος
|
1 αρχείο

Πολυμεσικές απαντήσεις για το τετράδιο εργασιών των μαθητών.

Η  ζωή στις πολικές περιοχές (μόνο απαντήσεις)
ΣΤ Δημοτικού

Η ζωή στις πολικές περιοχές (μόνο απαντήσεις)

Γεωγραφία
|
Ιανουάριος
|
5 αρχεία

Αναλυτικά οι απαντήσεις στις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών της Γεωγραφίας της ΣΤ΄.

Σελίδα 4 από 7