3ο φύλλο αξιολόγησης

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Γεωγραφία
Δεκέμβριος
1 αρχείο
Βασίλης Γρηγορίου

Περιγραφή

Οι αναλυτικές απαντήσεις για το 3ο φύλλο αξιολόγησης του σχολικού βιβλίου της Γεωγραφίας της Στ΄.

Αρχεία

3ο φύλλο αξιολόγησης
1,60 €
0,80 €

3ο φύλλο αξιολόγησης

Πολυμεσική παρουσίαση των απαντήσεων στις δραστηριότητες του 3ου φύλλου αξιολόγησης.