Βρέθηκαν 73 ενότητες

Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα.
ΣΤ Δημοτικού

Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα.

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία των ομώνυμων και ετερώνυμων κλασμάτων, της κλασματικής μονάδας και του μεικτού αριθμού.

Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης.
ΣΤ Δημοτικού

Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης.

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία του κλάσματος ως ακριβές πηλίκου διαίρεσης.

Ισοδύναμα κλάσματα.
ΣΤ Δημοτικού

Ισοδύναμα κλάσματα.

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία των ισοδύναμων κλασμάτων.

Σύγκριση – Διάταξη κλασμάτων.
ΣΤ Δημοτικού

Σύγκριση – Διάταξη κλασμάτων.

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία της σύγκρισης και της διάταξης κλασμάτων.

Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων.
ΣΤ Δημοτικού

Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων.

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία προβλημάτων με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων.

Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων.
ΣΤ Δημοτικού

Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων.

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία προβλημάτων με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων.

Σελίδα 4 από 13