Σύγκριση – Διάταξη κλασμάτων.

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Δεκέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία της σύγκρισης και της διάταξης κλασμάτων.

Αρχεία

Σύγκριση – Διάταξη κλασμάτων.
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση – Διάταξη κλασμάτων.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση της σύγκρισης και της διάταξης κλασμάτων.

Σύγκριση – Διάταξη κλασμάτων.
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση – Διάταξη κλασμάτων.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Σύγκριση – Διάταξη κλασμάτων.
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση – Διάταξη κλασμάτων.

Σύγκριση – Διάταξη κλασμάτων.
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση – Διάταξη κλασμάτων.

Παρουσίαση της σύγκρισης και της διάταξης κλασμάτων.