Βρέθηκαν 40 ενότητες

The Olympic Games
Δ Δημοτικού

The Olympic Games

Αγγλικά
|
Οκτώβριος
|
2 αρχεία

Το ρήμα “like” στην κατάφαση ερώτηση και άρνηση (Present Simple). Επανάληψη των ενοτήτων 2.1 και 2.2 του μαθήματος 3 της ενότητας 2. Λεξιλόγιο σχετικό με τα αθλήματα και τα χόμπυ. Επαναληπτικό test της ενότητας 2.

Επαναληπτικό Διαγώνισμα των μαθημάτων 1,2 και 3 της δεύτερης ενότητας
Δ Δημοτικού

Επαναληπτικό Διαγώνισμα των μαθημάτων 1,2 και 3 της δεύτερης ενότητας

Αγγλικά
|
Οκτώβριος
|
1 αρχείο

Διαγώνισμα αξιολόγησης της γραμματικής και του λεξιλογίου της δεύτερης ενότητας. Συμπεριλαμβάνονται οι αναλυτικές απαντήσεις.

My country
Δ Δημοτικού

My country

Αγγλικά
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Ενότητα 3- Μάθημα 1: Ένα διασκεδαστικό μάθημα των Αγγλικών της Δ Δημοτικού για τις χώρες, τις εθνικότητες και τις γλώσσες. Γραμματικές και γλωσσικές δομές για την περιγραφή της καταγωγής μας.

My city
Δ Δημοτικού

My city

Αγγλικά
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Ενότητα 3- Μάθημα 2: Λεξιλόγιο σχετικά με τα κτήρια, τα μέρη της πόλης και τα τοπικά επιρρήματα. (Prepositions of place)από τα Αγγλικά της Δ Δημοτικού.

Let΄s talk about Greece
Δ Δημοτικού

Let΄s talk about Greece

Αγγλικά
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Ενότητα 3- Μάθημα 3: Λεξιλόγιο σχετικά με τις χώρες, τις πρωτεύουσες, τις σημαίες, τα τοπικά επιρρήματα (Prepositions of Place), τα κτήρια και τα μέρη της πόλης από το βιβλίο Αγγλικών της Δ Δημοτικού.

Επαναληπτικό Διαγώνισμα των μαθημάτων 1,2 και 3 της τρίτης ενότητας
Δ Δημοτικού

Επαναληπτικό Διαγώνισμα των μαθημάτων 1,2 και 3 της τρίτης ενότητας

Αγγλικά
|
Νοέμβριος
|
1 αρχείο

Διαγώνισμα αξιολόγησης της τρίτης ενότητας των Αγγλικών της Δ Δημοτικού. Συμπεριλαμβάνονται οι αναλυτικές απαντήσεις.

Σελίδα 2 από 7