Επαναληπτικό Διαγώνισμα των μαθημάτων 1,2 και 3 της δεύτερης ενότητας

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Αγγλικά
Οκτώβριος
1 αρχείο
Γιάννης Χαρίτος

Περιγραφή

Διαγώνισμα αξιολόγησης της γραμματικής και του λεξιλογίου της δεύτερης ενότητας. Συμπεριλαμβάνονται οι αναλυτικές απαντήσεις.

Αρχεία

Επαναληπτικό Διαγώνισμα των μαθημάτων 1,2 και 3 της δεύτερης ενότητας
1,60 €
0,80 €

Επαναληπτικό Διαγώνισμα των μαθημάτων 1,2 και 3 της δεύτερης ενότητας

Επαναληπτικό διαγώνισμα της δεύτερης ενότητας των Αγγλικών της Δ Δημοτικού.