Βρέθηκαν 240 ενότητες

Εκλογές στο Δήμο
Γ Δημοτικού

Εκλογές στο Δήμο

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Οκτώβριος
|
4 αρχεία

Οι μαθητές προσεγγίζουν το θέμα των εκλογών στο Δήμο μέσα από ένα παιγνιώδες σενάριο που προσομοιώνει πλήρως την εκλογική διαδικασία, για τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Γ΄δημοτικού.

Πρώτη γνωριμία με την Ελλάδα
Γ Δημοτικού

Πρώτη γνωριμία με την Ελλάδα

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Σε αυτή την πρωτότυπη εκπαιδευτική προσέγγιση οι μαθητές της Γ΄ Δημοτικού έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν το εργαλείο - χάρτη, για την ενότητα "Πρώτη γνωριμία με την Ελλάδα" της Μελέτης Περιβάλλοντος.

Χωριά και Πόλεις του τόπου μας
Γ Δημοτικού

Χωριά και Πόλεις του τόπου μας

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Μία άρτια δομημένη εκπαιδευτική προσέγγιση για την ενότητα "Χωριά και Πόλεις του τόπου μας" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄δημοτικού.

Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου
Γ Δημοτικού

Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Μέσα από μία καινοτόμο εκπαιδευτική διαδικασία οι μαθητές καλούνται να διακρίνουν τα δημιουργήματα της φύσης από τα δημιουργήματα του ανθρώπου, στην ενότητα "Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄δημοτικού.

Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον
Γ Δημοτικού

Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Μία ολοκληρωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που μαστίζουν την ανθρωπότητα λόγω της συσσώρευσης πληθυσμού στα αστικά κέντρα, στην ενότητα "Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄ δημοτικού.

Ο χάρτης, μία εικόνα του τόπου μας
Γ Δημοτικού

Ο χάρτης, μία εικόνα του τόπου μας

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα "Ο χάρτης, μία εικόνα του τόπου μας" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄δημοτικού, προτείνεται μία εκπαιδευτική προσέγγιση που στηρίζεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους μαθητές.

Σελίδα 2 από 40