Εκλογές στο Δήμο

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Οκτώβριος
4 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Οι μαθητές προσεγγίζουν το θέμα των εκλογών στο Δήμο μέσα από ένα παιγνιώδες σενάριο που προσομοιώνει πλήρως την εκλογική διαδικασία, για τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Γ΄δημοτικού.

Αρχεία

Εκλογές στο Δήμο
1,60 €
0,80 €

Εκλογές στο Δήμο

Το φύλλο εργασίας των μαθητών παρουσιάζει την πορεία των εκλογών καλώντας τους μάθη΄τες να διεξάγουν εκλογές στην τάξη τους.

Εκλογές στο Δήμο
1,60 €
0,80 €

Εκλογές στο Δήμο

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους και τις οδηγίες βήμα προς βήμα για την διεξαγωγή του μαθήματος.

Εκλογές στο Δήμο
1,60 €
0,80 €

Εκλογές στο Δήμο

Η παρουσίαση ακολουθεί βήμα προς βήμα την εκπαιδευτική διαδικασία και τις πληροφορίες του φύλλου εργασίας των μαθητών, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών.