Βρέθηκαν 22 ενότητες

1η ενότητα -  1η υποενότητα   Πάλι μαζί
Γ Δημοτικού

1η ενότητα - 1η υποενότητα Πάλι μαζί

Γλώσσα
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Ένα ταξίδι σε άλλες χώρες και σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα επιχειρούμε στην πρώτη υποενότητα της ενότητας Πάλι μαζί της Γ Δημοτικού .

1η ενότητα -  2η υποενότητα   Πάλι μαζί
Γ Δημοτικού

1η ενότητα - 2η υποενότητα Πάλι μαζί

Γλώσσα
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Συλλαβισμός, παράγωγες λέξεις και ένα ενδιαφέρον κείμενο της Λιλίκας Νάκου θα βρούμε στο φύλλο εργασίας της δεύτερης υποενότητας της ενότητας Πάλι μαζί της Γ Δημοτικού .

1η ενότητα -  3η υποενότητα   Πάλι μαζί
Γ Δημοτικού

1η ενότητα - 3η υποενότητα Πάλι μαζί

Γλώσσα
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Για το συλλογικό πνεύμα και την αλληλεγγύη που θα πρέπει να επιδεικνύουμε συζητούμε και στο φύλλο εργασίας της τρίτης υποενότητας της ενότητας Πάλι μαζί της Γ Δημοτικού.

2η ενότητα - 1η υποενότητα   Στο σπίτι και στη γειτονιά
Γ Δημοτικού

2η ενότητα - 1η υποενότητα Στο σπίτι και στη γειτονιά

Γλώσσα
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Μια όχι και τόσο μακρινή βόλτα επιχειρούμε στο μάθημα στο σπίτι μας και στη γειτονιά της Γ Δημοτικού.

2η ενότητα - 2η υποενότητα   Στο σπίτι και στη γειτονιά
Γ Δημοτικού

2η ενότητα - 2η υποενότητα Στο σπίτι και στη γειτονιά

Γλώσσα
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Συνεχίζουμε τη βόλτα μας στο σπίτι και στη γειτονιά της Γ Δημοτικού και μαθαίνουμε να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα.

3η ενότητα - 1η υποενότητα  Στη γη και στη θάλασσα
Γ Δημοτικού

3η ενότητα - 1η υποενότητα Στη γη και στη θάλασσα

Γλώσσα
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Για τα διάφορα είδη πουλιών που απαντώνται στην ελληνική φύση μαθαίνουμε στη ενότητα Στη γη και στη θάλασσα της Γ Δημοτικού.

Σελίδα 1 από 4