3η ενότητα - 1η υποενότητα Στη γη και στη θάλασσα

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Γλώσσα
Οκτώβριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Για τα διάφορα είδη πουλιών που απαντώνται στην ελληνική φύση μαθαίνουμε στη ενότητα Στη γη και στη θάλασσα της Γ Δημοτικού.

Αρχεία

3η ενότητα - 1η υποενότητα  Στη γη και στη θάλασσα
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα - 1η υποενότητα Στη γη και στη θάλασσα

Μέσα από ένα κείμενο για το πτηνό χουλιαρόμυτα μαθαίνουμε για την ελληνική πανίδα. Παράλληλα, υπάρχουν πλειάδα ασκήσεων κατανόησης και περιγραφής ζώου. Επίσης, έχουν καταχωρισθεί ασκήσεις και θεωρία για την χρήση του σαν (χρόνος και παρομοίωση), για τα αποσιωπητικά, το κόμμα και για τη βαρύτητα του επιθέτου στο λόγο. Τέλος, υπάρχει άσκηση για τις παροιμίες με ζώα.

3η ενότητα - 1η υποενότητα  Στη γη και στη θάλασσα
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα - 1η υποενότητα Στη γη και στη θάλασσα

Οι απαντήσεις των ασκήσεων και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

3η ενότητα - 1η υποενότητα  Στη γη και στη θάλασσα
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα - 1η υποενότητα Στη γη και στη θάλασσα

Η προβολή Powerpoint περιέχει αρκετές ασκήσεις εμπέδωσης των όσων έχουν διδαχθεί.