Βρέθηκαν 57 ενότητες

Προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών
Γ Δημοτικού

Προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης στους τριψήφιους αριθμούς.

Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες.
Γ Δημοτικού

Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες.

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των χαράξεων με διαβήτη και γνώμονα, καθώς και των εννοιών της ορθής γωνίας και των καθέτων ευθειών.

Πολλαπλασιασμοί.
Γ Δημοτικού

Πολλαπλασιασμοί.

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση του πολλαπλασιασμού.

Διαιρέσεις.
Γ Δημοτικού

Διαιρέσεις.

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της διαίρεσης.

Προβλήματα.
Γ Δημοτικού

Προβλήματα.

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση διαφόρων ειδών προβλημάτων.

Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 3.
Γ Δημοτικού

Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 3.

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την επανάληψη των μαθηματικών εννοιών που διδάχτηκαν στην Ενότητα 3.

Σελίδα 3 από 10