Προβλήματα.

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Μαθηματικά
Δεκέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση διαφόρων ειδών προβλημάτων.

Αρχεία

Προβλήματα.
1,60 €
0,80 €

Προβλήματα.

Φύλλο εργασίας με διαφόρων ειδών προβλήματα.

Προβλήματα.
1,60 €
0,80 €

Προβλήματα.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Προβλήματα.
1,60 €
0,80 €

Προβλήματα.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση διαφόρων ειδών προβλημάτων.