Βρέθηκαν 45 ενότητες

4o κεφάλαιο - 19η ενότητα - Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες
Ε Δημοτικού

4o κεφάλαιο - 19η ενότητα - Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες

Ιστορία
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες της ιστορίας της Ε Δημοτικού παρακολουθούμε τη σταδιακή επέκταση των Αράβων από τη Μέκκα και τη Μεδίνα προς τη Μέση Ανατολή, τον Καύκασο, τη βόρεια Αφρική και την Ισπανία. Είστε έτοιμοι να δείτε από κοντά τις πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης και τη μάχη του Πουατιέ; Ο Κάρολος Μαρτέλος και ο Αμπντ αλ Ραχμάν είναι ήδη στις θέσεις τους. Ακόμη, μελετούμε τις επιδράσεις που άσκησαν στον τομέα της επιστήμης οι Βυζαντινοί στους Άραβες και παρατηρούμε τα μνημεία που αυτοί άφησαν στην Ισπανία.

4ο κεφάλαιο - 20η ενότητα - Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες
Ε Δημοτικού

4ο κεφάλαιο - 20η ενότητα - Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες

Ιστορία
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες της ιστορίας της Ε Δημοτικού μέσα από δημοτικά τραγούδια, ιστορικές πηγές και χάρτες ταξιδεύουμε στα άκρα της αυτοκρατορίας και μαθαίνουμε για η ζωή και τη δράση των Ακριτών. Ποιος θα μας ακολουθήσει στο ταξίδι μας αυτό, για να γνωρίσει τους ανδρείους άντρες και γυναίκες που διαφύλατταν τα σύνορα του Βυζαντίου;

4ο κεφάλαιο - 21η ενότητα - Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους
Ε Δημοτικού

4ο κεφάλαιο - 21η ενότητα - Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

Ιστορία
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους της ιστορίας της Ε Δημοτικού ταξιδεύουμε ως την αυλή του ηγεμόνα της Μοραβίας. Ο Ρατισλάβος θα ζητήσει από τον αυτοκράτορα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Μιχαήλ τον Γ΄, τη συνδρομή του προκειμένου οι υπήκοοί του να γίνουν χριστιανοί. Εσείς, τι λέτε; Ο αυτοκράτορας θα αποδεχτεί;

4o κεφάλαιο - 22η ενότητα - Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους
Ε Δημοτικού

4o κεφάλαιο - 22η ενότητα - Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους

Ιστορία
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους της ιστορίας Ε δημοτικού μαθαίνουμε για το πώς είχαν διαμορφωθεί οι σχέσεις της αυτοκρατορίας με τους δύο προαναφερθέντες λαούς. Ειδικότερα, μαθαίνουμε για τους πολέμους που είχαν διεξαχθεί μεταξύ τους και για τον εκχριστιανισμό τους.

5o κεφάλαιο - 23η ενότητα - Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
Ε Δημοτικού

5o κεφάλαιο - 23η ενότητα - Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται

Ιστορία
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται της ιστορίας της Ε Δημοτικού μαθαίνουμε για τις τομές που επιχείρησε ο αυτοκράτορας Λέων ο Γ΄ και με τις οποίες βελτιώθηκε αισθητά η θέση των οικονομικά αδύναμων και η λειτουργία της δικαιοσύνης, ενώ δόθηκαν και κίνητρα στους φύλακες των άκρων της αυτοκρατορίας.

5o κεφάλαιο - 24η ενότητα - Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς
Ε Δημοτικού

5o κεφάλαιο - 24η ενότητα - Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς

Ιστορία
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς της ιστορίας της Ε Δημοτικού στεκόμαστε δίπλα στον αυτοκράτορα Λέοντα τον Γ΄ και ακούμε τους εντονότατους προβληματισμούς του για την προσκύνηση των εικόνων. Στην εποχή του υπήρχαν άνθρωποι που έξυναν την μπογιά των εικόνων και την αναμείγνυαν με τη θεία κοινωνία, ενώ άλλοι πίστευαν ότι μια εικόνα είναι δυνατόν να γίνει νονός ενός παιδιού! Ελάτε, λοιπόν, να δούμε τι τον ώθησε να απαγορεύσει τη χρησιμοποίηση εικόνων και την αντίδραση των εικονόφιλων.

Σελίδα 4 από 8