4ο κεφάλαιο - 21η ενότητα - Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Ιστορία
Ιανουάριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Στην ενότητα Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους της ιστορίας της Ε Δημοτικού ταξιδεύουμε ως την αυλή του ηγεμόνα της Μοραβίας. Ο Ρατισλάβος θα ζητήσει από τον αυτοκράτορα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Μιχαήλ τον Γ΄, τη συνδρομή του προκειμένου οι υπήκοοί του να γίνουν χριστιανοί. Εσείς, τι λέτε; Ο αυτοκράτορας θα αποδεχτεί;

Αρχεία

4ο κεφάλαιο - 21η ενότητα - Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους
1,60 €
0,80 €

4ο κεφάλαιο - 21η ενότητα - Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

Το φύλλο εργασίας περιέχει πολλές και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ιστορικές πηγές, την ευσύνοπτη απόδοση του μαθήματος, καθώς και πλούσιο εικαστικό υλικό.

4ο κεφάλαιο - 21η ενότητα - Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους
1,60 €
0,80 €

4ο κεφάλαιο - 21η ενότητα - Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

Οι απαντήσεις των ασκήσεων και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

4ο κεφάλαιο - 21η ενότητα - Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους
1,60 €
0,80 €

4ο κεφάλαιο - 21η ενότητα - Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

Μια ακόμα μοναδική προβολή Powerpoint 30 διαφανειών με άρθρα για τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο από ενημερωτικές ιστοσελίδες, πίνακες, χάρτες, τα κυριότερα σημεία του μαθήματος και ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης.