Βρέθηκαν 46 ενότητες

O χάρτης
Ε Δημοτικού

O χάρτης

Γεωγραφία
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για την εισαγωγή στην ενότητα "Ο χάρτης" της Γεωγραφίας της Ε’ δημοτικού. Περιλαμβάνει πρωτότυπες δραστηριότητες αλλά και τις αντίστοιχες του βιβλίου, πολυμεσικό υλικό και διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων.

Τα είδη χαρτών
Ε Δημοτικού

Τα είδη χαρτών

Γεωγραφία
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τα είδη χαρτών στη Γεωγραφία της πέμπτης δημοτικού, που περιλαμβάνει πολλαπλές δραστηριότητες εφαρμογής, διαθεματικές δραστηριότητες καθώς και ένα πολυμεσικό κουίζ!

Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα
Ε Δημοτικού

Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα

Γεωγραφία
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό πακέτο για την ενότητα "Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα", όπως μελετάται στη Γεωγραφία της πέμπτης τάξης. Περιλαμβάνει πρωτότυπες δραστηριότητες αλλά και τις αντίστοιχες του βιβλίου, πολυμεσικό υλικό και διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων.

Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα
Ε Δημοτικού

Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα

Γεωγραφία
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση για την Γεωγραφία της πέμπτης δημοτικού στην ενότητα "Η ταυτότητα του χάρτη". Περιέχει πρωτότυπες δραστηριότητες εφαρμογής της γνώσης αλλά και διαθεματικές, ενώ περιλαμβάνει και τις εκφωνήσεις με τις αναλυτικές απαντήσεις του τετραδίου εργασιών.

Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου (Επανάληψη 1ου κεφαλαίου)
Ε Δημοτικού

Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου (Επανάληψη 1ου κεφαλαίου)

Γεωγραφία
|
Οκτώβριος
|
1 αρχείο

Το επαναληπτικό διαγώνισμα του πρώτου κεφαλαίου στη Γεωγραφία της Ε΄ τάξης που αφορά τους χάρτες και τη χρήση τους.

Προσανατολισμός
Ε Δημοτικού

Προσανατολισμός

Γεωγραφία
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για την ενότητα "Προσανατολισμός" στη Γεωγραφία της Ε’ δημοτικού. Περιλαμβάνει πρωτότυπες δραστηριότητες αλλά και τις αντίστοιχες του βιβλίου, πολυμεσικό υλικό και διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων.

Σελίδα 1 από 8