Τα είδη χαρτών

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Γεωγραφία
Σεπτέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τα είδη χαρτών στη Γεωγραφία της πέμπτης δημοτικού, που περιλαμβάνει πολλαπλές δραστηριότητες εφαρμογής, διαθεματικές δραστηριότητες καθώς και ένα πολυμεσικό κουίζ!

Αρχεία

Τα είδη χαρτών
1,60 €
0,80 €

Τα είδη χαρτών

Τα είδη των χαρτών μελετώνται διεξοδικά με ποίκιλλες δραστηριότητες πέραν από αυτές που προτείνει το βιβλίο, με ανάλυση του αντίστοιχου εκπαιδευτικού χειρισμού.

Τα είδη χαρτών
1,60 €
0,80 €

Τα είδη χαρτών

Το αρχείο Powerpoint συνοδεύει το αντίστοιχο αρχείο word, με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, δομημένο να ακολουθεί χέρι-χέρι το σχέδιο μαθήματος. Ειδικά σχήματα, εικόνες και κινήσεις δημιουργούν ένα άρτιο εκπαιδευτικά και αισθητικά αποτέλεσμα.

Τα είδη χαρτών
1,60 €
0,80 €

Τα είδη χαρτών

Οι απαντήσεις των ερωτήσεων από το τετράδιο εργασιών σε μορφή πολυμεσικής παρουσίασης.