Βρέθηκαν 35 ενότητες

Τα επιρρήματα
Δ Δημοτικού

Τα επιρρήματα

Γραμματική
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα επιρρήματα.

Οι σύνδεσμοι
Δ Δημοτικού

Οι σύνδεσμοι

Γραμματική
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τους συνδέσμους.

Σχήματα λόγου: κυριολεξία, μεταφορά, παρομοίωση, προσωποποίηση
Δ Δημοτικού

Σχήματα λόγου: κυριολεξία, μεταφορά, παρομοίωση, προσωποποίηση

Γραμματική
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα σχήματα λόγου: κυριολεξία, μεταφορά, παρομοίωση και προσωποποίηση.

Συνώνυμα- Αντώνυμα (αντίθετα)- Ομώνυμα (ομόηχα)
Δ Δημοτικού

Συνώνυμα- Αντώνυμα (αντίθετα)- Ομώνυμα (ομόηχα)

Γραμματική
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα συνώνυμα, τα αντώνυμα (αντίθετα) και τα ομώνυμα (ομόηχα).

Παράγωγες- Σύνθετες λέξεις και… Ονοματικές-Ρηματικές φράσεις
Δ Δημοτικού

Παράγωγες- Σύνθετες λέξεις και… Ονοματικές-Ρηματικές φράσεις

Γραμματική
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τις παράγωγες, τις σύνθετες λέξεις και τις ονοματικές αλλά και τις ρηματικές φράσεις.

Συντομογραφίες- Ακρώνυμα ή Αρκτικόλεξα
Δ Δημοτικού

Συντομογραφίες- Ακρώνυμα ή Αρκτικόλεξα

Γραμματική
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τις συντομογραφίες και τα ακρώνυμα ή αρκτικόλεξα.

Σελίδα 4 από 6