Συντομογραφίες- Ακρώνυμα ή Αρκτικόλεξα

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Απρίλιος
3 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τις συντομογραφίες και τα ακρώνυμα ή αρκτικόλεξα.

Αρχεία

Συντομογραφίες- Ακρώνυμα ή Αρκτικόλεξα
1,60 €
0,80 €

Συντομογραφίες- Ακρώνυμα ή Αρκτικόλεξα

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά με τις συντομογραφίες και τα ακρώνυμα ή αρκτικόλεξα και πιο συγκεκριμένα την αναγνώριση τους, τον σχηματισμό τους και την απόδοσή τους. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Συντομογραφίες- Ακρώνυμα ή Αρκτικόλεξα
1,60 €
0,80 €

Συντομογραφίες- Ακρώνυμα ή Αρκτικόλεξα

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για τις συντομογραφίες και τα ακρώνυμα ή αρκτικόλεξα και πιο συγκεκριμένα την αναγνώριση τους, τον σχηματισμό τους και την απόδοσή τους. Επίσης ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Συντομογραφίες- Ακρώνυμα ή Αρκτικόλεξα
1,60 €
0,80 €

Συντομογραφίες- Ακρώνυμα ή Αρκτικόλεξα

Παρουσίαση για το διαδραστικό πίνακα για τις συντομογραφίες και τα ακρώνυμα ή αρκτικόλεξα και πιο συγκεκριμένα την αναγνώριση τους, τον σχηματισμό τους και την απόδοσή τους για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.