Βρέθηκαν 35 ενότητες

Οι χρόνοι του ρήματος (Οριστική)
Δ Δημοτικού

Οι χρόνοι του ρήματος (Οριστική)

Γραμματική
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τους χρόνους του ρήματος στην Οριστική.

Οι εγκλίσεις του ρήματος
Δ Δημοτικού

Οι εγκλίσεις του ρήματος

Γραμματική
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τις εγκλίσεις του ρήματος.

Τα βοηθητικά ρήματα: έχω, είμαι
Δ Δημοτικού

Τα βοηθητικά ρήματα: έχω, είμαι

Γραμματική
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα βοηθητικά ρήματα: έχω, είμαι.

Τα «πολύχρωμα» ανώμαλα ρήματα
Δ Δημοτικού

Τα «πολύχρωμα» ανώμαλα ρήματα

Γραμματική
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα ανώμαλα ρήματα.

Τα αρσενικά ουσιαστικά
Δ Δημοτικού

Τα αρσενικά ουσιαστικά

Γραμματική
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα ουσιαστικά.

Τα είδη των ουσιαστικών
Δ Δημοτικού

Τα είδη των ουσιαστικών

Γραμματική
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα είδη των ουσιαστικών.

Σελίδα 2 από 6