Τα βοηθητικά ρήματα: έχω, είμαι

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Νοέμβριος
3 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα βοηθητικά ρήματα: έχω, είμαι.

Αρχεία

Τα βοηθητικά ρήματα: έχω, είμαι
1,60 €
0,80 €

Τα βοηθητικά ρήματα: έχω, είμαι

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά τα βοηθητικά ρήματα: έχω, είμαι. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Τα βοηθητικά ρήματα: έχω, είμαι
1,60 €
0,80 €

Τα βοηθητικά ρήματα: έχω, είμαι

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για τα βοηθητικά ρήματα: έχω, είμαι. Επίσης έχει και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή και επιτραπέζιο παιχνίδι.

Τα βοηθητικά ρήματα: έχω, είμαι
1,60 €
0,80 €

Τα βοηθητικά ρήματα: έχω, είμαι

Παρουσίαση για το διαδραστικό πίνακα για τα βοηθητικά ρήματα: έχω, είμαι για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.