Βρέθηκαν 41 ενότητες

3η ενότητα - 31ο κεφάλαιο - Ο Μέγας Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο
Δ Δημοτικού

3η ενότητα - 31ο κεφάλαιο - Ο Μέγας Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο

Ιστορία
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Στο κεφάλαιο με τον τίτλο Ο Μέγας Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο της ιστορίας της Δ δημοτικού μαθαίνουμε για τις πρώτες νίκες των Μακεδόνων και την προέλασή τους στην Ασία.

3η ενότητα - 32 κεφάλαιο - Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας
Δ Δημοτικού

3η ενότητα - 32 κεφάλαιο - Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας

Ιστορία
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Στο κεφάλαιο της ιστορίας της Δ δημοτικού Η πορεία προς την Ινδία - Το τέλος της εκστρατείας ταξιδεύουμε στα βάθη της Ασίας και μαθαίνουμε για την ολοκλήρωση της εκστρατείας του Αλεξάνδρου.

3η ενότητα - 33 κεφάλαιο - Ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Δ Δημοτικού

3η ενότητα - 33 κεφάλαιο - Ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ιστορία
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Στο κεφάλαιο υπό τον τίτλο Ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου της ιστορίας της Δ δημοτικού μαθαίνουμε για το τέλος του κατακτητή της Ασίας και τα επιτεύγματά του.

4η ενότητα - 34 κεφάλαιο - Οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Δ Δημοτικού

4η ενότητα - 34 κεφάλαιο - Οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ιστορία
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Στο κεφάλαιο με τον τίτλο Οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου της ιστορίας της Δ δημοτικού μαθαίνουμε για τα κράτη που δημιουργήθηκαν μετά τον μεγάλο Μακεδόνα στρατηλάτη, τους ηγεμόνες τους και τα χαρακτηριστικά τους.

4η ενότητα - 35 κεφάλαιο -  Ο Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου
Δ Δημοτικού

4η ενότητα - 35 κεφάλαιο - Ο Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου

Ιστορία
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Στο κεφάλαιο της ιστορίας της Δ Δημοτικού με τον τίτλο Ο Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου μαθαίνουμε για τον γενναίο βασιλιά της αρχαιότητας και τους άθλους που επέτυχε μαζί με τους στρατιώτες του.

4η ενότητα - 36 κεφάλαιο -  Η καθημερινή ζωή στα ελληνιστικά χρόνια
Δ Δημοτικού

4η ενότητα - 36 κεφάλαιο - Η καθημερινή ζωή στα ελληνιστικά χρόνια

Ιστορία
|
Μάιος
|
3 αρχεία

Στο κεφάλαιο με τον τίτλο Η καθημερινή ζωή στα ελληνιστικά χρόνια της ιστορίας της Δ δημοτικού μαθαίνουμε για τις συνήθειες των ανθρώπων σε εκείνα τα χρόνια, για τους θεούς που λάτρευαν, τα επαγγέλματα που ασκούσαν και τους τρόπους διασκέδασής τους.

Σελίδα 6 από 7