4η ενότητα - 35 κεφάλαιο - Ο Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Ιστορία
Απρίλιος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Στο κεφάλαιο της ιστορίας της Δ Δημοτικού με τον τίτλο Ο Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου μαθαίνουμε για τον γενναίο βασιλιά της αρχαιότητας και τους άθλους που επέτυχε μαζί με τους στρατιώτες του.

Αρχεία

4η ενότητα - 35 κεφάλαιο -  Ο Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου
1,60 €
0,80 €

4η ενότητα - 35 κεφάλαιο - Ο Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου

Το φύλλο εργασίας με τις ιστορικές πηγές και τις ερωτήσεις κριτικής σκέψης.

4η ενότητα - 35 κεφάλαιο -  Ο Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου
1,60 €
0,80 €

4η ενότητα - 35 κεφάλαιο - Ο Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου

Οι απαντήσεις του φύλλου εργασιών και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

4η ενότητα - 35 κεφάλαιο -  Ο Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου
1,60 €
0,80 €

4η ενότητα - 35 κεφάλαιο - Ο Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου

Η προβολή 24 διαφανειών του 35ου κεφαλαίου περιέχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό από αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου, τα κυριότερα σημεία, την ανακεφαλαίωση του μαθήματος και ερωτήσεις εμπέδωσης.